Äldre Musik Barocken Klassiska Romantiken 1900-tal I 1900-tal II Övrigt
Hem Tidens Musik Lagerutförsäljning

Barocken

 Nedan en lista över några av Barockens mest kända tonsättare:

 Antonio Vivaldi (1678-1741)

 Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

  

 Georg PhilippTelemann (1681-1767)

 Johan Sebastan Bach (1685-1750)

 Georg Friedrich Händel (1685-1759)